kvetina Zápis 2024

Desatero pro rodiče - PDF ke stažení
Desatero pro rodiče - PDF ke stažení

Přihlášku lze získat:

na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, bude možný  od 15.4. do 14.5. 2024:

Kontaktujte  ředitelku školy prostřednictvím e-mailu:

msuvoz@msuvoz.cz – po předchozí domluvě možno vytištění a vydání přihlášky.

 

Možnosti přijímání vyplněných přihlášek dne 13.5. a 14.5. 2024

–  vhozením do schránky u spodního vchodu do budovy školy, do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy (schránka je ve dveřích, bude vybírána několikrát denně)

  do datové schránky: embkn8i (bude akceptována pouze DS zák.zástupce zřízená pro fyzickou osobu, z firemních aj. DS přihlášky nezasílejte),veškeré doklady naskenujte do JEDNÉ přílohy

–  emailem na adresu: msuvoz@msuvoz.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze posílat jen prostý email),veškeré doklady naskenujte do JEDNÉ přílohy

  osobní podání:

  pondělí    13. května:      8,30 – 10,30

  úterý        14. května:     13,00 – 14,00

  k přihlášce doložíte: kopii rodného listu dítěte , doklad o místu trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování dítěte na přihlášce.

Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Preferujeme doručení přihlášky vhozením označené obálky „Zápis“ do poštovní schránky umístěné u spodního vchodu (bude označeno na dveřích). Do obálky vložte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře, kopii rodného listu a kopii občanského průkazu zákonných zástupců. Pokud není trvalé bydliště ani jednoho z rodičů totožné s trvalým bydlištěm dítěte, je nutné doložit potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, které vám vydá matrika.

V případě nájemní smlouvy doložte stranu, kde jsou informace ohledně bydliště dítěte.

Informace o naší mateřské škole získáte na internetové adrese www.msuvoz.cz