kvetina Informace o stravování

Stravovací řád mateřské školy – PDF

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

NAHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

 • vždy den předem do 10.00 hodin
 • na telefon 541 21 76 38, je zde i záznamník
 • nebo přímo v MŠ do sešitu stravování, který je u vchodu do mateřské školy
 • první den nepřítomnosti si můžete oběd vyzvednout od 11. 00 do 11. 15 hodin

JAK SE NAHLÁSIT NA MĚSÍC ZÁŘÍ

 • do 31. srpna 2020 do 10.00 hodin telefonicky na telefonní číslo do kuchyně /záznamník/ 541 217 638

PLATBA PRO OSTATNÍ MĚSÍCE

 • vždy k 20. dni předcházejícího měsíce na měsíc následující
 • Číslo účtu školní jídelny:  14432621/0100, VS dostanou děti ve třídách
 • Děti 3 – 6 leté zaplatí 850,- Kč, děti 7 leté zaplatí 950,- Kč
 • V případě nesrovnalostí nebo dotazů ohledně placení stravného se obracejte na ŠJ Úvoz 55 telefon 541 213 610.
 • Telefon 541 213 610 není na odhlašování stravy, pouze na informace ohledně placení.Telefon na omlouvání je výše.

CENY

 • 3 – 6 let           39,- Kč
 • 7 let                 44,- Kč

V ceně stravného je započítán celodenní pitný režim.

Vyúčtování stravy bude vždy v měsíci červenci za celý školní rok.

Platný jídelníček najdete na www.sjuvoz.cz na stránkách školní jídelny v sekci Jídelníčky – mateřská škola.

 

S veškerými dotazy, týkající se složení a kvality stravy se obracejte přímo na p. ředitelku školní jídelny Úvoz 55,

odkud bereme stravu, telefon 541 213 610. Nebo na email, který naleznete na stránkách www.sjuvoz.cz !!!