kvetina Aktuality

Třídní schůzky

proběhnou 26.8. 2019 od 15.30 hodin ve třídách podle seznamů dětí.

Žádáme rodiče, aby se dostavili i stávající rodiče, nejen noví, budou se projednávat změny,

nové kroužky a podepisovat potřebné dokumenty.

Prosíme, přijďte bez dětí.