kvetina O nás

O školce

Naše školka je přímo ve středu města, ale pokud zatoužíme po klidu přírody, můžeme se vydat na Kraví horu, která se nachází v naší bezprostřední blízkosti. Zde se můžou děti proběhnout, prozkoumat cestičky mezi zahradami a pozorovat proměňující se přírodu. Při příznivém počasí si děti hrají na naší velké školní zahradě, která jim umožňuje dostatek pohybu a tvůrčích činností na třech velkých pískovištích.

V našich pěti věkově smíšených třídách se děti s humorem, pomocí her a aktivit učí zvládat připravené úkoly a naplnit slova R. Fulghuma „ Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“ S dětmi pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Příroda na dosah dětem“, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Máme pestrou nabídku akcí pro děti v rámci školy:
 • kulturní a divadelní akce
 • vánoční dílny s vystoupením dětí
 • karnevalový týden
 • oslava Dne dětí
 • rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. třídy
 • dopolední výlety za poznáním

V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat taneční kroužek a nejstarší i mladší děti výuku anglického jazyka.

Od září 2020 bude opět dramatický kroužek a edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti.

Co říkají děti o školce:
 • že si tu hrajeme
 • máme tu kamarády a hodně pěkných hraček
 • chodíme každý den ven
 • máme barevné třídy
 • líbí se nám paní učitelky
 • hodně malujeme a cvičíme
 • jezdíme na výstavy
 • chodíme do Mahenova divadla
 • divadlo za námi jezdí i do školky
 • učíme se dorozumívat anglicky
 • tancujeme v tanečním kroužku
 • s rodiči vytváříme dárečky na vánoce
 • máme velký karneval
 • loučíme se s předškoláky
 • můžu být v jedné třídě se sestrou
 • připravujeme se na školu
 • poznáváme a učíme se o přírodě a o tom jak se máme chovat
 • zpíváme, počítáme, učíme se přemýšlet a být samostatní

PLATBA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy 5. dne stávajícího kalendářního měsíce na účet mateřské školy vedený u Komerční banky a to formou trvalého příkazu. Jiná forma úhrady není možná.

Číslo účtu: 19-5169810247/0100

Pro školní rok 2020 / 2021 byla stanovena částka ve výši 590,- Kč.

Naše MŠ je zapojena do projektu Rovný přístup ke vzdělávání ve městě Brně a do projektu ŠABLONY 1 a ŠABLONY 2

Letáček k projektu MŠ Úvoz – EU, MŠMT
– letáček se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II je spolufinancován Evropskou unií

Plakát k projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – EU, MŠMT
– ke stažení ZDE
– plakát se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF