kvetina Školní rok 2023 / 2024

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy od 4. 9. 2023 je nezapomeňte nahlásit dítě na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 – pokud jste tak neučinili na třídních schůzkách – a to do 31. 08. 2023 do 10 hodin dopoledne. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě na třídních schůzkách.

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 50 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly 6 let je cena stravy 58 Kč (děti, které mají od září 2023 odklad školní docházky).

Cena stravného na celý měsíc je 1 050,- Kč, pro 7 leté děti je to  1 220,- Kč. Více informací v „Informace o stravování“

Od 1.4.2024 změna ve výši stravného, viz „Informace o stravování“.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2023/2024 byla stanovena ve výši 700,- Kč (došlo ke zvýšení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2023 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 17.00 hodin, kdy se zamyká budova.

UPOZORŇUJEME RODIČE NA NUTNOST DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH ČASŮ !!!

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2023 / 2024

Podzimní  prázdniny  připadnou  na čtvrtek 26. října  a  pátek  27. října  2023. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna  2024.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena. Provoz MŠ začne opět ve středu 3.ledna 2024.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 5. 2. do 9. 2. 2024.

Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2024.

 

Uzavření MŠ o podzimních a jarních  prázdninách bude upřesněn včas.

Sledujte hlavní nástěnku u schodů a svoje emaily !!!!!