kvetina Aktuality

Kroužky

Od pondělí, 1.10.2018 začínají fungovat kroužky.

Taneček od  1.10. 2018      Angličtina od 2.10.2018.

Kroužky budou probíhat vždy ve stejném čase od 15.00 hodin do 15.45 hodin v 1. třídě. Po skončení si rodiče nebo jimi pověřené osoby děti vyzvednou přímo z kroužku, nebo budou děti odvedeny lektorkou zpět do svých tříd.

Platby musí být uhrazeny do konce září !!!

Taneček – č.ú. 1016662919/6100 – 650,- Kč, VS 1701 – na pololetí. Další platba na druhé pololetí do 15.1. 2019. Do poznámky napsat jméno dítěte.

Angličtina – 19-5169810247/0100 – 2 560,- Kč na celý šk. rok nebo 1 280,- Kč na pololetí. Do poznámky napsat jméno dítěte a účel platby. VS je stejný jako VS na školné.

Všechny variabilní symboly dětí jsou vyvěšeny v šatnách !!!!!

 

Lední bruslení a lyžování

Naše mateřská škola spolupracuje se sportovní školou Lemur. V rámci této spolupráce nabízíme účast Vašich dětí

na podzimním ledním bruslení a lyžování. Bruslení začíná od 15.10., lyžování dle sněhových podmínek od 7.1. 2019.

Rodiče si svoje děti sami přihlásí on line na jejich webových stránkách.

Cena bruslení je 2 990,- Kč a cena lyžování je 3 990,- Kč.

Další informace jsou v šatnách a na nástěnce u schodů.