kvetina Zápis 2023

Desatero pro rodiče - PDF ke stažení
Desatero pro rodiče - PDF ke stažení

Přihlášku lze získat:

na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz

na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro – Bc. Yvona Šebestová, dveře č. 104

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu, bude možný  od 1. dubna 2023:

Kontaktujte  ředitelku školy prostřednictvím e-mailu:

msuvoz@msuvoz.cz – po předchozí domluvě možno vytištění a vydání přihlášky.

 

Možnosti přijímání vyplněných přihlášek dne 3.5. a 4.5. 2023

–  vhozením do schránky u spodního vchodu do budovy školy, do jedné obálky vložte žádost o přijetí a všechny přílohy (schránka je ve dveřích, bude vybírána několikrát denně)

  do datové schránky: embkn8i (bude akceptována pouze DS zák.zástupce zřízená pro fyzickou osobu, z firemních aj. DS přihlášky nepřijímáme)

–  emailem na adresu: msuvoz@msuvoz.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze posílat jen prostý email)

  osobní podání:

  středa    3. května:      8,30 – 11,30     12,30 – 14,30

  čtvrtek   4. května:      8,30 – 11,30

 

 k přihlášce doložíte: kopii rodného listu dítěte , doklad o místu trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování dítěte na přihlášce.

Pro sběr přihlášek je nutné mít s sebou občanský průkaz, doklad o bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP.

Formuláře čestných prohlášeních jsou uveřejněny pro potřebu rodičů na webových stránkách zapisdoms.brno.cz

Informace o naší mateřské škole získáte na internetové adrese www.msuvoz.cz

 

VŠECHNY PODROBNÉ INFORMACE OHLEDNĚ ZÁPISU ZÍSKÁTE NA www.zapisdoms.brno.cz