kvetina Školní rok 2022 / 2023

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy od 1. 9. 2022 je nezapomeňte nahlásit dítě na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 – pokud jste tak neučinili na třídních schůzkách – a to do 31. 08. 2022 do 10 hodin dopoledne. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě do emailu školy.

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 50 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly 6 let je cena stravy 58 Kč (děti, které mají od září 2022 odklad školní docházky).

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2022/2023 byla stanovena ve výši 571,- Kč (došlo ke snížení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 17.00 hodin, kdy se zamyká budova.

UPOZORŇUJEME RODIČE NA NUTNOST DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH ČASŮ !!!

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2022 / 2023

Podzimní  prázdniny  připadnou  na středu 26. října  a  čtvrtek  27. října  2022. 28.10. je Státní svátek.

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v pátek  23. prosince 2022 a skončí v pondělí  2. ledna  2023.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena. Provoz MŠ začne opět v úterý 3.ledna 2023.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 13. 3. do 17. 3. 2023.

Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2023.

 

Uzavření MŠ o podzimních a jarních  prázdninách bude upřesněn včas.

Sledujte hlavní nástěnku u schodů !!!!!