kvetina Školní rok 2021 / 2022

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy od 1. 9. 2021 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to

do 31. 08. 2021 do 10 hodin dopoledne. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě do emailu školy.

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 41 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly 6 let je cena stravy 46 Kč (děti, které mají od září 2021 odklad školní docházky).

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2021/2022 byla stanovena ve výši 680,- Kč (došlo ke snížení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 17.00 hodin, kdy se zamyká budova.

UPOZORŇUJEME RODIČE NA NUTNOST DODRŽOVÁNÍ UVEDENÝCH ČASŮ !!!

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2021 / 2022

Podzimní  prázdniny  připadnou  na středu 27. října  a  pátek  29. října  2021.    28.10. je Státní svátek.

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  ve čtvrtek  23. prosince 2021 a skončí v neděli  2. ledna  2022.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena. Provoz MŠ začne opět v pondělí 3.ledna 2022.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 7. 3. do 11. 3. 2022.

Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2022.

 

Uzavření MŠ o podzimních a jarních  prázdninách bude upřesněn včas.

Sledujte hlavní nástěnku u schodů !!!!!