kvetina Školní rok 2020 / 2021

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy od 1. 9. 2020 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to

do 31. 08. 2020 do 10 hodin dopoledne. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě telefonicky (541 217 638) .

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 39 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 6 let je cena stravy 44 Kč.

Vyúčtování za školní rok 2020/2021 bude v červenci 2021.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2020/2021 byla stanovena ve výši 590,- Kč (došlo ke snížení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny. Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 17.00 hodin, kdy se zamyká budova.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2020 / 2021

Podzimní  prázdniny  připadnou  na čtvrtek  29. října  a  pátek  30. října  2020. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  ve středu  23. prosince 2020 a skončí v neděli  3. ledna  2021.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena. Provoz MŠ začne opět v pondělí 4.ledna 2021.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 22. 2. do 26. 2. 2021.

Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2021.

 

Uzavření MŠ o podzimních a jarních  prázdninách bude upřesněn včas.

Sledujte hlavní nástěnku u schodů !!!!!