kvetina Školní rok 2019 / 2020

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy 02. 09. 2019 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to

do 31. 08. 2019. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě telefonicky (541 217 638) .

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 37 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 6 let je cena stravy 42 Kč.

Vyúčtování za školní rok 2019/2020 bude v červnu 2020.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2019/2020 byla stanovena ve výši 600,- Kč (došlo ke zvýšení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 17.00 hodin, kdy se zamyká budova.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2019 / 2020

Podzimní  prázdniny  připadnou  na úterý  29. října  a  středu  30. října  2019. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  pondělí  23. prosince 2019 a skončí v pátek  3. ledna  2020.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena. Provoz MŠ začne opět v pondělí 6.ledna 2020.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  31. ledna  2020.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 17. 2. do 23. 2. 2020.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  9. dubna,  pátek 10. dubna 2020 je státní svátek

Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2020.

 

Uzavření MŠ o podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách bude upřesněn včas.

Sledujte hlavní nástěnku u schodů !!!!!