kvetina Školní rok 2018 / 2019

 

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy 03. 09. 2018 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to

do 31. 08. 2018. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě telefonicky (541 217 638) .

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 36 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2018 dosáhly 6 let je cena stravy 41 Kč.

Vyúčtování za školní rok 2018/2019 bude v červnu 2019.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena ve výši 500,- Kč (došlo ke zvýšení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2018 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 16.30 hodin, kdy se zamyká budova.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2018 / 2019

Podzimní  prázdniny  připadnou  na pondělí  29. října  a  úterý  30. října  2018. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu  2. ledna  2019.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.Provoz MŠ začne opět ve čtvrtek 3.ledna 2019.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  1. února  2019.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 11. 2. do 17. 2. 2019.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

Období  školního  vyučování  končí  v  pátek  28. června  2019.Provoz v létě bude upřesněn na jaře 2019.

Provoz o podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdninách bude upřesněn včas.