kvetina Školní rok 2018 / 2019

Rozdělení dětí do tříd bude uveřejněno na nástěnce u vchodu v den třídních schůzek.

Třídní schůzky se uskuteční v jednotlivých třídách a to  21.8. 2018 od 16.30 hodin.

 Prosíme, přijďte bez dětí. Přezůvky s sebou.

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy 03. 09. 2018 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to

do 31. 08. 2018. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě telefonicky (541 217 638) .

Úhrada stravování

Forma úhrady je možná pouze převodem z účtu formou trvalého příkazu. Cena celodenní stravy je 36 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2018 dosáhly 6 let je cena stravy 41 Kč.

Vyúčtování za školní rok 2018/2019 bude v červnu 2019.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena ve výši 500,- Kč (došlo ke zvýšení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Platba školného je možná pouze převodem formou trvalého příkazu na účet školy. Děti, které k 31. 8. 2018 dosáhly 5 let, jsou od úplaty osvobozeny.Rovněž jsou osvobozeny od úplaty děti, které mají odklad školní docházky.

 

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

Budova  školy  se zamyká v 8.30 hodin a odemyká se ve 12.30 hodin.

Budova  školy  se  zamyká ve 13.00 hodin a odemyká se ve 14.45 hodin.

Provoz školy končí v 16.30 hodin, kdy se zamyká budova.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2017 / 2018

Podzimní  prázdniny  připadnou  na čtvrtek  26. října  a  pátek  27. října  2017. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna  2018.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  ve středu  3. ledna  2018.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  2. února  2018.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  od 5. 2. do 11. 2. 2018.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  29. března a pátek 30. března 2018.

Období  školního  vyučování  končí  v  pátek  29. června  2018.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  pondělí  2. července 2018  do  pátku  31.srpna  2018.