kvetina Školní rok 2016 / 2017

Rozdělení dětí do tříd bude uveřejněno na nástěnce u vchodu v den třídních schůzek.

Třídní schůzky se uskuteční v jednotlivých třídách.

29. 8. 2016 v 15. 30

Prosíme, přijďte bez dětí. Přezůvky s sebou.

Nahlášení stravování

V případě nástupu dítěte do školy 01. 09. 2016 je nezapomeňte nahlásit na stravu na telefonní číslo: 541 217 638 a to do 31. 08. 2016. Pokud nenastoupíte, omluvte dítě buď telefonicky (541 217 638) nebo mailem (msuvoz@msuvoz.cz).

Úhrada stravování

Složenku, kterou obdržíte na třídní schůzce, uhraďte do 1. 9. 2016. Cena celodenní stravy je 36 Kč, pro děti, které k 31. 8. 2016 dosáhly 6 let je cena stravy 41 Kč.  Přeplatky, případně nedoplatky, které Vám vznikly v minulém školním roce, budou vyúčtovány ve složence na měsíc říjen.

Úplata za předškolní vzdělání

Pro školní rok 2016/2017 byla stanovena ve výši 465,- Kč (došlo ke zvýšení částky, proto prosím rodiče, kteří platí trvalým příkazem, aby provedli změnu). Obdrženou složenku uhraďte  do 10. 9. 2016. Děti, které k 31. 8. 2016 dosáhly pěti let, jsou od úplaty osvobozeny.

Viz Dodatek č. 3 ze dne 1.6.2016 ve Směrnici o úplatě za předškolní vzdělávání, která je veřejně přístupná na hlavní nástěnce chodby mateřské školy pro potřeby zákonných zástupců.

Zamykání budovy a odemykání budovy

Mateřská škola se odemyká v 7.00 hodin.

           Budova  školy    se zamyká v 8.30 hodin    a    odemyká se ve 12.30 hodin.

                       Budova  školy  se   zamyká ve 13.00 hodin    a    odemyká se ve 14.30 hodin.

Provoz školy končí v 16.30 hodin, kdy se zamyká budova.

 

POZOR  ZMĚNA !!!!

S účinností od 22.11.2016  se budova MŠ odpoledne odemyká až ve 14.45 hodin.

Viz Dodatek č.1 školního řádu.

 

ORGANIZACE  ŠKOLNÍHO  ROKU  2016 / 2017

Podzimní  prázdniny  připadnou  na středu  26. října  a  čtvrtek  27. října  2016. 

Vánoční  prázdniny  budou  zahájeny  v  pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna  2017.

Mateřská  škola  bude  po  dobu  vánočních  prázdnin  uzavřena.

Vyučování  začne  v  úterý  3. ledna  2017.

Jednodenní  pololetní  prázdniny  připadnou  na  pátek  3. února  2017.

Jarní  prázdniny  v  délce  jednoho  týdne  jsou  pro  Brno – město  stanoveny  v  termínu  13. března – 19. března  2017.

Velikonoční  prázdniny  připadnou  na  čtvrtek  13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Období  školního  vyučování  končí  v  pátek  30. června  2017.

Hlavní  prázdniny  budou  trvat  od  soboty  1. července 2017  do  pátku  1. září  2017.